เทคโนโลยีกับการค้าปลีก: ความลับสู่การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

วิทยากรรับเชิญ

ปี 2565 คือการเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ที่ทั่วโลกเริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์ Covid พร้อมกับธุรกิจการค้าปลีกที่เริ่มกลับมาเติบโตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ในขณะเดียวกันเจ้าของธุรกิจทั้งหลายก็อาจตั้งข้อสงสัยว่าจะนำเอากลยุทธ์ใดมาใช้เพื่อตักตวงโอกาสนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้บ้าง

ในการสัมมนาผ่านเว็บความยาว 60 นาทีนี้ อภิพจน์ เพียศักดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจะบอกให้รู้ว่าผู้ค้าปลีก SME สามารถก้าวเข้าสู่วงการดิจิทัลได้อย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจเดิมที่มีอยู่ของตัวเองอย่างมากมาย

ประเด็นที่สำคัญ:

  1. ความสำคัญในการมีตัวตนอยู่บนทุกช่องทางสื่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในโลกปัจจุบัน

     

  2. เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยแปลงข้อมูลลูกค้าเป็นการลงมือปฏิบัติ

     

  3. ค้นพบว่าการเพิ่มธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คุณคิด